فروش قناری ارزان قیمت ایرانی درون قم، قناری اوپال زرد تهران، شیراز، همدان و … با بهترین نرخ قیمت توسط نمایندگی های مستقیم بازار قناری ایرانی انجام مـی گیرد. قناری اوپال زرد قناری پرنده ای زیبا و آواز خوان هست که امروزه مورد استقبال بسیـار زیـادی درون کشور ما برخوردار مـی باشد. قناری اوپال زرد طرفداران قناری بـه دنبال …

توضیحات بیشتر »: قناری اوپال زرد
[مرجع خرید و فروش انواع نژاد قناری | قناری فروشی قناری اوپال زرد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 02:29:00 +0000